dziecko

Adopcja- jak wygląda cały ten proces?

Być może sami podświadomie czujemy, że proces adopcyjny wcale nie jest taką prostą sprawą i oznacza konieczność bycia bardzo zdeterminowanym jak i cierpliwym. Faktycznie, aby przekonać odpowiednie instytucje do tego, że będzie się dobrym opiekunem dla takiego dziecka- trzeba się mocno postarać. Wobec tego, jak adoptować dziecko i jakie przepisy trzeba znać już na starcie, aby ocenić swoje szansę na zakończenie całego procesu adopcyjnego sukcesem?

Zaczynamy od wizyty w ośrodku

Chcąc adoptować dziecko przede wszystkim musimy się zgłosić do danego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego na rozmowę, co możemy zrobić przez telefon lub wiadomość email. Spotkanie za pewne przyjmie formę rozmowy kwalifikacyjnej, po której koniecznie trzeba będzie złożyć również odpowiednie dokumenty takie jak akt małżeństwa, zaświadczenia o niekaralności, o stanie zdrowia, o zatrudnieniu i zarobkach, a także odpowiednie życiorysy.

W następnym kroku następuje kolejna rozmowa, tym razem z pedagogiem, który musi w określony sposób ocenić przyszłych rodziców pod kątem tego, czy będą w stanie zapewnić dziecku wszystko, czego to będzie potrzebować. Wykonywane są specjalne testy i badania psychologiczne, a także obowiązkową procedurą jest rozmowa z psychologiem, podczas której określa się cechy charakteru, a także predyspozycje każdego z małżonków z osobna do bycia rodzicami. Przed naradą Komisji Adopcyjnej ośrodka konieczna jest także wizyta pracownika w domu przyszłych rodziców adopcyjnych. Tym samym można ocenić miejsce, w którym dziecko będzie miało mieszkać oraz warunki tam panujące. Wszystkie uzyskane dotychczas materiały z rozmów, badań i inspekcji są zbierane razem, a następnie Komisja może podjąć decyzję o tym, że udzielają akceptacji osobom starającym się o dziecko.

Jeśli rodzice otrzymają taką akceptację- muszą jeszcze przebrnąć przez zaplanowane szkolenia, które zazwyczaj są organizowane w grupach. Mają one na celu przygotowanie ich do tego, w jaki sposób może się zachowywać adoptowane dziecko i jakie przeszkody będą oni mogli napotkać w całym procesie wychowawczym. Po przejściu tych szkoleń i uzyskaniu kolejnej akceptacji ze strony ośrodka adopcyjnego, rozpoczyna się proces oczekiwania na dziecko. Musi bowiem zostać podjęta decyzja o tym, który z maluchów najlepiej będzie pasował do danej rodziny i który potrzebuje najpilniejszej opieki. Ośrodek bierze też oczywiście pod uwagę ewentualne preferencje rodziców adopcyjnych. Mogą one dotyczyć zarówno wieku dziecka jak i jego płci. Kiedy takie dziecko zostanie znalezione, przyszli rodzice są informowani o tym, jakie jest to dziecko, jaką ma sytuację rodzinną, jakie ma predyspozycje i jak wygląda. Jeśli rodzice wyrażą zgodę- będzie można zaaranżować pierwsze spotkanie w ośrodku razem z maluchem. Później możliwe są również kolejne spotkania.

Na koniec trzeba się przygotować na to, że trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek o przysposobienie dziecka do sądu. Odbędą się dwie rozprawy, pierwsza będzie dotyczyć przyznania rodzicom dziecka na okres preadopcyjny, a druga już na stałe.