regulamin

Kiedy na naszej stronie internetowej powinien znaleźć się regulamin?

Wielu przedsiębiorców, którzy zakładają stronę internetową dla swojego przedsiębiorstwa zastanawia się, czy przepisy nakładają na nich konieczność posiadania jakiś specjalnych regulaminów w ramach strony. Faktycznie, istnieją uzasadnione przypadki, kiedy to taki regulamin na stronie internetowej powinien się znaleźć. Dokument tego rodzaju można spróbować stworzyć samodzielnie, ale też jest wykonanie można zlecić kancelarii prawniczej, która zajmuje się właśnie taką tematyką. Jest to często praktykowane rozwiązanie.

Kiedy powinniśmy zamieścić regulamin na stronie?

Jego celowość oraz treść musi wynikać z tego, do czego służy nam strona i jakie czynności za jej pośrednictwem chcemy wykonać. W praktyce, posiłkując się przepisami prawa, umieszczanie regulaminu na stronie jest konieczne, jeśli jest to sklep internetowy, w ramach którego będziemy chcieli zawierać z klientami umowy na odległość- chociażby w ramach sprzedaży wysyłkowej. Regulamin ma za zadanie regulować relacje pomiędzy usługodawcą a usługodawcą. Na przedsiębiorcy, którego strona www jest obecna w sieci spoczywają także obowiązki informacyjne. Mogą one być związane z ofertą elektroniczną, ochronie zbieranych danych osobowych lub też prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kiedy więc dana strona internetowa już znajduje się w sieci, dobrze jest zasięgnąć porady odnośnie tego, jakie dokumenty powinny się na niej znaleźć. Obecnie, jednym z powszechniejszych dokumentów jest polityka prywatności, która powinna określać do jakich celów zbierane są dane o użytkownikach odwiedzających stronę, a także w jaki sposób są przechowywane.

Regulamin również musi być zgodny z prawem

Kwestia ta wydaje się być czymś oczywistym, w praktyce jednak, ci przedsiębiorcy, którzy siadają do samodzielnego układania tego regulaminu, często świadomie lub nieświadomie umieszczają w nim klauzule niedozwolone, które stawiają ich na uprzywilejowanej pozycji względem konsumenta. Najczęściej, nieodpowiednie zapisy są związane z kwestią możliwości zwracania zakupionego towaru lub z możliwością składania reklamacji jego niezgodności z opisem. Tymczasem, prawo konsumencie jasno precyzuje te kwestie, a w sieci możemy też dodatkowo znaleźć całą listę klauzul niedozwolonych, na których użycie szczególnie powinno się zwrócić uwagę. W mocno zaognionych sporach takie zapisy i tak nie mają racji się utrzymać jeśli są sprzeczne z obowiązującym prawem.

Stworzenie odpowiednich dokumentów, jakie znajdą się na stronie internetowej stanowi zabezpieczenie dla samego przedsiębiorcy. Dobrze jest więc zlecić ich wykonanie komuś, kto dobrze zna prawo, wie jak skonstruować takie dokumenty i jak powinny one brzmieć, aby były zgodne z prawem. Ewentualnie, takie dokumenty można stworzyć samodzielnie, a następnie dać je do sprawdzenia osobie biegłej w kwestii prawa. Regulamin lub też polityka prywatności powinny się znaleźć na stronie internetowej w osobnych zakładkach, w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników.

Jeśli nie wiesz jak samodzielnie umieścić regulamin na stronie internetowej poproś o pomoc specjalistów: https://brandbay.pl/projektowanie-stron-www