spadek

W jaki sposób uzyskać należny spadek?

Może się nam wydawać, że uzyskanie spadku po bliskiej nam osobie jest tylko formalnością, a tym samym szybko uda się tę sprawę załatwić. Tymczasem, wielokrotnie miała miejsce sytuacja, kiedy pojawiały się różne, nieprzewidziane okoliczności, a tym samym uzyskanie spadku stawało się skomplikowaną procedurą. Kiedy wobec tego należy się nam spadek i co trzeba zrobić, aby otrzymać go zgodnie z literą prawa? Na pewno trzeba się zapoznać z całą procedurą i poczynić odpowiednie kroki, dzięki którym szybko będziemy mogli ten spadek pozyskać.

Oświadczenie nabycia spadku w sądzie- zdarza się, że jest konieczne

Nie każdy być może ma taką świadomość, aby czasem będziemy musieli postarać się o takie oświadczenie. W tym celu składa się specjalny wniosek, gdzie prosimy o stwierdzenie nabycia spadku. Przy czym, musimy wiedzieć o tym, że taki wniosek może złożyć każdy, kto posiada własny interes prawny, a więc zarówno spadkobiercy jak i wierzyciele spadkobierców czy spadkodawców. W bardziej skomplikowanych przypadkach w takiej rozprawie może brać udział naprawdę wiele stron, a cała procedura powinna odbywać się w sądzie rejonowym, odpowiednim dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Opłata od wniesienia takiego wniosku wynosi 50 zł. Jeśli w takiej sprawie zapadnie wyrok- trzeba jeszcze poczekać 21 dni na jego uprawomocnienie się. W tym czasie strony mają możliwość złożenia ewentualnej apelacji, a więc odwołania się od decyzji sądu. Nie każdy o tym wie, ale prawo do spadku się nie przedawnia. Można więc na jego mocy wnioskować do sądu nawet jeśli upłynęło już wiele lat od śmierci spadkodawcy.

Czy można potwierdzić otrzymanie spadku u notariusza?

Od roku 2009 jest taka możliwość, jednak ma ona swoje ograniczenia. Podczas wizyty, kiedy to podpisywane będą dokumenty muszą się stawić wszyscy spadkobiercy. Aby móc szybko zakończyć sprawę- muszą oni wcześniej się porozumieć, a co za tym idzie- nie może między nimi wystąpić żaden spór, co do sposobu dziedziczenia. Spadkobierca decyduje się na przyjęcie spadku w całości wraz z całą dobrocią inwentarza. Jeśli jakikolwiek spadkobierca nie będzie się zgadzał z pozostałymi- pozostaje tylko i wyłącznie dochodzenie swoich spraw w sądzie- takiego sporu nie można w żadnym wypadku rozstrzygnąć w gabinecie notariusza. Najprostszą możliwą opcją jest potwierdzenie u notariusza nabycia spadku w momencie, kiedy jest się jedynym spadkobiercą- wówczas stanowi to tylko i wyłącznie formalność, do której należy przygotować się przynosząc stosowne dokumenty.

Po ustaleniu wszystkich istotnych kwestii, notariusz musi sporządzić protokół poświadczenia dziedziczenia. Najczęściej zawiera on także informację o tym, że spadkobiercy oświadczyli, że nie są im znani żadni inny spadkobiercy, jacy mogliby się domagać tutaj swoich praw do spadku. Istotne jest też zaznaczenie, że nie toczy się w sądzie żadna sprawa odnośnie stwierdzenia nabycia praw spadkowych. Trzeba też przygotować się na konieczność uiszczenia stosownych opłat za operacje notarialne.