kwiaty

Rozwód- jak o niego wnioskować i jak go uzyskać?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest prostą sprawą. Czasem jednak jest czymś absolutnie koniecznym, aby w końcu móc zacząć prowadzić normalne życie. Za pewne, na samym początku sama procedura wnioskowania o rozwód może się wydawać nam skomplikowana i przesycona formalnościami. Już sam fakt, że nie można rozwiązać małżeństwa w żaden inny sposób jak tylko przed sądem, może być dla nas czymś stresującym. Trzeba bowiem zaangażować w proces osoby trzecie, które nas nie znają. Wobec tego, jak wziąć rozwód i kiedy mamy szansę na to, aby go uzyskać? Czy możemy się spotkać z odrzuceniem naszego wniosku i co może taką sytuację spowodować? Warto zorientować się wcześniej, jak krok po kroku może wyglądać cała procedura.

Składamy pozew o rozwód

Strona, która chciałaby o taki rozwód wnioskować musi złożyć stosowny pozew, albo poprzez udanie się do sądu okręgowego albo też poprzez złożenie takiego pozwu za pośrednictwem listu poleconego. Przygotowanie takiego pozwu zazwyczaj nie powinno być zbytnio skomplikowane, przede wszystkim zależy w tym dokumencie podać wszystkie dane swoje oraz współmałżonka, można też ewentualnie zawrzeć informacje o posiadanych dzieciach oraz o tym, kto naszym zdaniem ma nad nimi sprawować opiekę po uzyskaniu rozwodu. Istotną kwestią są sprawy związane z zarobkami małżonków oraz z ewentualnym sposobem podziału majątku. Ostatni aspekt stanowi ewentualne orzekanie o winie- jeśli chcemy obarczyć naszego małżonka winą za rozpad małżeństwa- musimy przedstawić stosowne dowody i złożyć je w formie załącznika do pozwu. W przygotowaniu takiego dokumentu może nam pomóc prawnik, który specjalizują się w sprawach rodzinnych. Koszt złożenia takiego pozwu to 600 zł.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

W końcu, składanie pozwu ma taki cel, aby odbyła się rozprawa rozwodowa. Podczas rozprawy sąd może zadawać nam pytania związane z pozwem, ewentualnie, jeśli będą jacyś świadkowie- zostaną oni przesłuchani. Celem całej rozprawy jest ustalenie, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład życia małżeńskiego. Najszybsze rozwody zazwyczaj dotyczą sytuacji, kiedy małżonkowie porozumieją się wcześniej, co do tego, że oboje chcą rozwodu, dojdą do porozumienia, co do podziału majątku i kiedy nie mają dzieci. Najdłuższe rozprawy sądowe to te, gdzie sąd musi orzekać o winie lub kiedy małżonkowie walczą o podział majątku a także o władzę rodzicielską. Rozprawa może zostać odroczona w przypadku, kiedy małżonkowie podejmą decyzję, że potrzebują czasu na to, aby ewentualnie w jakiś sposób się porozumieć lub spróbować ratować swoje małżeństwo. Co istotne, jest mała szansa na uzyskanie rozwodu w sytuacji, kiedy wnioskuje o niego ten współmałżonek, który jest winny rozkładowi pożycia. Uzyskanie rozwodu jest też trudne w sytuacji, kiedy takie przedsięwzięcie spowodowałoby, że ucierpiałyby dzieci lub też kiedy rozwód godziłby w zasady współżycia społecznego.